Förskolebarn utomhus på gård
Barn som kör bobbycar
Elever i klassrum

Barn och utbildning

I vår kommun finns en av Skolverkets fem referensskolor i landet. Som referensskola ligger Töllsjöskolan i framkant med att ta tillvara forskning i undervisningen och arbeta enligt vetenskaplig grund. Den goda kvaliteten i lärandet ska genomsyra alla våra skolor och förskolor.

I vår kommun finns därför tolv förstelärare, varav en i förskolan, vilket är mycket ovanligt bland landets kommuner. Förstelärarna ska utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och driva utvecklingen av undervisningen. Vi deltar i statliga satsningar för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik samt öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Därför har vi NT-utvecklare både i förskolan och skolan samt handledare i Läslyftet på våra grundskolor. Det ser vi ger goda resultat. På de nationella proven 2015 hade kommunens elever i årskurs 6 bäst resultat i hela landet.

Vi satsar även på moderna och flexibla lokaler för att kunna möta dagens krav och behov i verksamhet och undervisning. Vi har flera nya förskolor och nyrenoverade grundskolor. Dessutom pågår bygget av en helt ny F-6 skola i Bollebygd, som är kommunens största investering någonsin.

Schoolsoft lärplattform
Banner ny F-6 skola