Försäkring

Alla barn och elever i Bollebygd är olycksfallsförsäkrade.

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid. Detta innebär att försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från.

Om skada inträffar:
Sök genast läkare eller tandläkare.
Anmäl skadan till Folksam, telefon 0771-960 960 eller på folksam.se
Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara prövade av Folksam innan resan påbörjas.

Mer information finns i försäkringsbeskedet i högerspalten.