Rutschkana

Stängningsdagar och semester

Under läsåret finns lov och studiedagar inlagda. Pedagogisk omsorg är den verksamhet som kommunen bedriver på kvällar, nätter och helger. Skolbarnomsorg är ett annat begrepp för fritidshem.


Läsårstider 2016-2017
Höstterminen 2016Måndag 22/8 - Onsdag 21/12
StudiedagFredag 30/9
HöstlovMåndag 31/10 - Fredag 4/11

Pedagogisk omsorg, förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen har stängt den 30 september. Pedagogisk omsorg och förskoleverksamheten har stängt även den 27 oktober medan skolbarnomsorgen har stängt den 31 oktober 2016

Vårterminen 2017Tisdag 10/1 - Fredag 16/6
SportlovMåndag 13/2 - Fredag 17/2
StudiedagFredag 10/3
PåsklovMåndag 10/4 - Torsdag 13/4
StudiedagOnsdag 24/5
LovFredag 26/5
LovMåndag 5/6

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 24 maj och den 19 juni 2017

Läsårstider 2017-2018
Höstterminen 2017Måndag 21/8 - Onsdag 20/12
StudiedagMåndag 25/9
HöstlovMåndag 30/10 - Fredag 3/11

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 25 september och den 30 oktober 2017

Vårterminen 2018Tisdag 9/1 - Fredag 15/6
SportlovMåndag 12/2 - Fredag 16/2
StudiedagMåndag 12/3
PåsklovTisdag 3/4 - Fredag 6/4
LovMåndag 30/4
LovFredag 11/5
Studiedag Onsdag 23/5

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 12 mars och den 18 juni 2018