Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du endast lämna tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för driften av de lokala återvinningsstationerna. Dessa finns på flera olika platser i kommunen.

Återvinningsstationerna hittar du på följande adresser:

  • Källevägen, Bollebygd
  • Erikstorpsvägen, Bollebygd
  • Ekedalsvägen, Bollebygd
  • Råssa återvinningscentral, Bollebygd
  • Affären, Töllsjö
  • Boråsvägen mellan Olsfors och Hultafors

Klagomål om städning, tömning och så vidare lämnar du direkt på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Så här sorterar du

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats finns en användbar sorteringsguidelänk till annan webbplats för hur förpackningar sorteras.

Glas

Förpackningar i glas rengörs och sorteras i ofärgat och färgat glas. Ta av skruvkorkar och kapsyler. I behållarna får inte porslin, keramik eller glödlampor lämnas. Insamlade glasförpackningar smälts ner och blir nya flaskor, burkar, mineralull eller tillsatsmedel i betong.

Papper och wellpapp

Rent papper, tidningar, trycksaker och telefonkataloger läggs i behållare för papper. Insamlat papper behandlas och blir då nytt papper.

Förpackningar som till hälften består av papper, exempelvis mjölkpaket, juicepaket, omslagspapper, bärkassar och förpackningar av wellpapp läggs i behållare för kartong/wellpapp. Insamlad kartong/wellpapp behandlas och blir nya förpackningar.

Metall

Metallförpackningar exempelvis konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar, folie, tomma sprayburkar, tuber, lock och kapsyler läggs i behållare för metallförpackningar. Färgburkar lämnas på Råssa återvinningsstation. Insamlade metallförpackningar återvinns och blir nya förpackningar och motordelar.

Plast

Sorteras i hård och mjuk plast. Till hård plast räknas till exempel dunkar, burkar och flaskor. Mjuk plast är till exempel plastpåsar, plastfolie eller plastfilm. Om du är osäker på om förpackningen skall sorteras som hård eller mjuk plast kan du prova att knyckla ihop den. Om den går att knyckla ihop sorteras förpackningen till mjuk plats. Hårda plastförpackningar spricker när de knycklas ihop eller så går de inte att knyckla ihop. Ta av locket eller korken på plastburken eller plastflaskan och lägg dem lösa i behållaren.

Batterier

Alla typer av mindre batterier läggs i särskilda batteribehållare. Bilbatterier lämnas på Råssa återvinningscentral.

Betala inte dubbelt för din avfallshantering

Lägg inte förpackningar i avfallskärlet eftersom det är både miljömässigt och ekonomiskt osmart. Då betalar du för förpackningens avfallshantering två gånger: först då du köper förpackningen och sedan då renhållningsfakturan kommer.