Återvinningscentral Råssa

Råssa återvinningscentral

Vid Råssa återvinningscentral kan du lämna avfall. Avfallet sorteras och återvinns. Det finns personal på plats som hjälper till om det behövs. Återvinningscentralen ligger mellan Bollebygd och Olsfors, adressen är Råssa 41.

Öppettider:

 • Tisdag kl. 13.00-18.00
 • Onsdag kl. 13.00-18.00
 • Torsdag kl. 13.00-20.00
 • Fredag kl. 12.00-17.00
 • Lördag kl. 9.00-14.00

Följande dagar är återvinningscentralen stängd:

 • Nyårsdagen
 • Trettondedag jul
 • Skärtorsdagen, långfredagen, påskafton
 • 1 maj
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • Pingstafton
 • 6 juni
 • Midsommarafton, midsommardagen
 • Alla helgons dag
 • Julafton, juldagen, annandag jul
 • Nyårsafton

Kostar det något att lämna avfall?

Återvinningscentralen finansieras genom hushållens renhållningstaxa. Hushåll lämnar därför sorterat avfall och återvinningsbart avfall utan kostnad. Företag som vill lämna grovavfall i hushållsliknande mängd och art kan kontakta kommunen för att få ett återvinningskort för företag.

Återvinningskort

Alla abonnenter som betalar för sophämtning i Bollebygds kommun har rätt till ett passerkort till Råssa återvinningscentral. Det finns inga begränsningar vad gäller antal besök. Syftet med kortet är att hindra att de som inte betalar för sophämtningen lämnar avfall.

Genom ett avtal mellan Bollebygds kommun och Härryda kommun får även boende i Härryda kommuns östra delar lämna avfall vid Råssa återvinningscentral och ansöker om kort i sin hemkommun. Hyresgäster eller boende i bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning får beställa kort. När man flyttar ska kortet lämnas till nästa ägare eller till kommunen.

Kortet visas vid en automat vid infarten och bommarna öppnas. Kortet gäller endast vid Råssa återvinningscentral. Kortet är en värdehandling. Borttappat kort eller extra kort debiteras med 100 kr.

Företag

Företag i Bollebygds kommun och Härryda kommun kan ansöka om ett ÅVC-kort. Varje besök kommer att faktureras enligt gällande taxa, i dagsläget 250 kr per besök (inklusive moms). Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen.

Vad kan jag lämna?

På Råssa återvinningscentral kan du lämna grovavfall, förpackningar, returpapper samt farligt avfall. Grovavfall är övrigt avfall från hushåll och trädgård, exempelvis hushållsmaskiner, hemelektronik, möbler, plåt- och metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall. Till farligt avfall räknas produkter som, om de kommer ut i naturen ger allvarliga skador på växter, djur och människor. Färgrester, lösningsmedel, kemikalier, oljerester, lysrör och batterier, är exempel på farligt avfall. Var noga med att skriva vad förpackningen innehåller om etikett saknas och blanda inte olika kemikalier. Avfall som lämnas ska sorteras utifrån avfallsart.

Personalen på återvinningscentralen hjälper gärna till och informerar om hur avfallet ska sorteras för att kunna återvinnas på bästa sätt.

På återvinningscentralen kan du inte lämna bilar, större mängder bilskrot, bildäck, gastuber, asbest, brandsläckare eller matavfall.