Byggarbete pågår

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

När du exempelvis ska bygga eller göra ändringar av byggnader gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten med mera genom bygganmälan.

I menyn till vänster hittar du information om förhandsbesked samt bygglov och andra lov.