Nya Bollebygdskolan F-6

Ny F-6 skola

Nu pågår bygget av en helt ny F-6 skola i Bollebygd. Våren 2015 togs det första spadtaget för skolan, som är kommunens största investering någonsin. Den nya skolan ska byggas i två plan i anslutning till befintlig högstadieskola.

Timelapse från bygget

Här kan du se en timelapsefilm från bygget

Kort byggfakta kring projektet

  • Byggstart: Juni 2015
  • Etapp 1: Ny skolbyggnad
  • Etapp 2 och 3: Gamla skolbyggnader rivs, utomhusmiljön görs iordning och gamla matsalen och lilla gymnastiksalen renoveras
  • Etapp 4: Entrén till högstadiedelen byggs om
  • Färdigt: 2019
  • Kostnad: 124 miljoner
  • Huvudentreprenör: Skanska AB

Vi publicerar löpande bygginformation kring projektet.

En ny skola med flexibla och funktionella miljöer

Lokalerna ska svara mot de förändringar och villkor som finns i dagens skola, till skillnad från hur det var för 40 år sedan. De kommer att ha olika storlek och utformning för att erbjuda flexibla miljöer. Det är viktigt för att möta skolans, förskoleklassens och fritidshemmets olika behov. Lokalerna kommer också anpassas för att täcka behovet av flexibla och funktionella arbetsplatser och arbetsutrymmen av olika storlek och karaktär. Det är nödvändigt för att både elever och personal ska kunna jobba tillsammans för att uppfylla dagens krav och mål i skolan.

Därför planeras lokaler med olika storlek och utformning, som lätt kan ställas om till att möta olika verksamheter och innehåll under dagen. Faktorer som materialval, överblickbarhet, goda ljus-, ljud- och luftförhållanden är viktiga aspekter för att skapa en god och fungerande pedagogisk arbetsmiljö. Dessutom skapas en utomhusmiljö som ska stimulera både lek, rörelse och avkoppling, liksom en möjlighet till undervisning utomhus.

Inomhusmiljö på nya Bollebygdskolan F-6

Inomhusmiljö på den nya skolan. Illustration Liljewalls arkitekter.

De flesta gamla skolbyggnader ska rivas

Alla gamla skolbyggnader utom gamla matsalen och lilla gymnastiksalen ska rivas. Dessa byggnader ska renoveras och även framöver användas i verksamheten för idrott, skapande och diverse olika andra aktiviteter.

I samband med bygget av den nya skolan kommer även en helt ny entré till högstadiedelen byggas, liksom gemensamma utrymmen för skolledning, personal, administration och elevhälsa. Dessa utrymmen ska ha god tillgänglighet för såväl elever som föräldrar och andra besökare.