23 januari 2017

Bollegårdens dörrar låsta tills vidare

Under lördagen upptäckte anhöriga och personal  på Bollegården en
obehörig person i lokalerna. Händelsen är anmäld och utreds av polis.

Ledningen för Bollegården beslutade med omedelbar verkan att låsa alla ytterdörrar. Det kommer att vara fortsatt låst tills vidare.  En risk- och säkerhetsbedömning skall göras kring hur öppenheten skall hanteras i framtiden.