Sopning av kommunala gator påbörjas den 13 april

Sopning av kommunens gator och andra vinterväghållningsytor påbörjas den 13 april såvida inte vädret sätter stopp för det. För att underlätta arbetet på alla skolor och förskolor sopas dessa under påskhelgen. Därefter sopas resten av kommunens gator. Arbetet beräknas totalt ta cirka 3 veckor.