Felanmälan - gator, utemiljö

Här kan du anmäla fel som du upptäckt, till exempel på kommunens gator, gång-och cykelvägar, lekplatser, badplatser eller vatten. Det kan vara en trasig gunga på lekplatsen, ett hål på gång- och cykelvägen, en trasig lampa i en lyktstolpe eller stopp i avloppet.

Felanmälan gator och vägar

Om du vill anmäla fel på en gata eller väg är det bra om du först kontrollerar att det är kommunen som ansvarar för vägen/gatan. Titta på kartan över kommunal och statlig drifthållning av vägar i kommunen - länk till webbsida. Förutom Bollebygds kommun har Trafikverketlänk till annan webbplats och enskilda ansvar för gator och vägar i kommunen.

Felanmälan vatten och avlopp

Du kan anmäla fel genom detta formulär när det gäller kommunalt vatten och avlopp. Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger kan du kontakta kommunens VA-jour. Läs gärna mer om vad som gäller om du har enskilt avlopp.

Anmäl fel

Anmäl ett fel genom att fylla i formuläret. Det går till vår kundtjänst inom det tekniska området.

Inom vilket av följande områden har du upptäckt felet?
Natur, parker och bad


AvfallKommunalt vatten och avlopp


Gatubelysning
Gator, torg, gång- och cykelvägar


Jag har tagit del av innehållet i personuppgiftslagen i högerkolumnen och medger vidare hantering av mina uppgifter *

Kontaktuppgifter *
User informationUser information