Kommunstyrelsemöte
Val röstning
Sjuhärads Europa direkt kontor informerar om EU

Kommun och politik

Bollebygd ligger naturskönt mitt emellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Vi är en expansiv kommun med en stark framåtanda och stora utvecklingsmöjligheter. Antalet invånare ökar stadigt, i takt med att nya bostadsområden och lägenheter byggs.

Vår kommun är landets tredje yngsta kommun. 1995 bildade församlingarna i Bollebygd och Töllsjö åter en självständig kommun, efter att ha tillhört Borås kommun i 20 år. Här är invånarna nära de förtroendevalda och har alla möjligheter att vara delaktiga och påverka bygdens utveckling. Här finns också Sjuhärads informationskontor för Europafrågor, vars huvuduppgift är att sprida kunskap om EU och stimulera till debatt om EU-frågor som har betydelse för invånarna i Sjuhärad.