Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Ordförande är Peter Rosholm (S), vice ordförande är Christer Johansson (M) och 2:e vice ordförande är Emma Isfeldt (S).

Ledamöter
NamnTelefon
Peter Rosholm (S)033-23 13 06
Emma Isfeldt (S) 033-430 55 52
Beatrice Ekelund (S) 010-450 86 50
Sassi Wemmer (MP) 033-430 55 05
Christer Johansson (M) 033-23 13 07
David Lidevi (M) 033-28 70 28
Patrik Karlsson (-) 0733-55 55 69
Yvonne Andrén (C) 033-28 80 49
Daniel Persson (SD) 0737- 55 76 03
Ersättare
NamnTelefon
Lars-Erik Olsson (S) 033-430 56 06
Ulf Rapp (S) 033-430 56 07
Katarina Östergren (MP) ************
Tomas Ridell (V) ************
Martin Bengtsson (M) 0706-54 28 57
Eva Svantesson (M) 033-28 99 01
Eivor Carlsson (KD) 0705-29 60 50
Hannu Sutinen (L) 0706- 09 14 70
Caroline Frodin (SD) 0703-86 94 97