Förtroendevalda i bildnings- och omsorgsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i bildnings- och omsorgsnämnden.

Ordförande är Ulf Rapp (S) och vice ordförande är Bente Johansson (M).

Ledamöter
NamnTelefon
Ulf Rapp (S)033-430 56 07
Barbro Orrestrand (S)0731-57 17 87
Jan Köster (S)0723-71 76 26
Bente Johansson (M)0730-78 93 69
Eva Sellgren (M)0766-49 41 26
Fredrik Olofsson (C)0707-98 58 28
Joachim Stanicki (SD)0707-23 20 48
Ersättare
NamnTelefon
Helena Thelin (S)0736-44 54 77
Rune Kennborn (-)0763-38 10 70
Lisette Vermeulen (SD)************
Rose-Marie Grune (MP)************
Margit Jonsson (V)************
Krister Schwartz (KD)0708-29 57 80
Susanne Schultz (FP)0707-90 91 60