Förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden

Här finns kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförande är Lars-Erik Olsson (S) och vice ordförande är Bengt Classon (M).

Ledamöter
NamnTelefon
Lars-Erik Olsson (S)033-430 56 06
Jakob Engelbrektsson (S)0703-89 81 20
Otto Andreasson (S)0727-40 03 66
Bengt Classon (M)033-430 55 51
Stefan Waldeholt (M)0703-28 55 10
Sandra Eliasson (C)0730-42 26 11
Caroline Frodin (SD)0703-86 94 97
Ersättare
NamnTelefon
Jenny Johansson (S)0709-72 34 75
Åke Lindkvist (M)***********'
Robert Sellgren (M)0706-79 58 94
Fredrik Lind (SD)************
Peter Berg (MP)0735-96 34 38
Christer Magnusson (V)0766-15 07 14
Ulf Wahlne (KD)0707-29 62 51