Revisorer

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utse revisorer. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument beträffande den kommunala verksamheten.

Kommunrevisionen består av fem revisorer. Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) är ordförande och Per Wignäs (S) vice ordförande. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer.

Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Bollebygd kommuns styrelse och nämnder genomför sina uppgifter. Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.