Krisberedskap

9 maj 2017

Krisberedskapsveckan 2017

Krisberedskapsveckan 2017 anordnas 8-14 maj för att väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning och kommunikationer slås ut.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Om strömmen försvann och du blev utan både värme och vatten?

Vid ett långvarigt strömavbrott, störning eller en kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och mat. I första hand handlar det om att planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst 72 timmar. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Krisberedskapsveckan 2017

Nu startar "Krisberedskapsveckan" då hela Sverige fokuserar på vad man själv kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med landets kommuner startat en kampanj som syftar till att öka människors krismedvetenhet.

Här på Bollebygd.se under sidorna Säkerhet och kris har vi samlat information om vad du bör tänka på och hur du klarar dig utan vatten och el i minst 72 timmar.

MSB har tagit fram filmer med tips på hur du klarar dig självlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.