Polis och kommun skriver under gemensamt medborgarlöfte

14 december 2016

Medborgarlöften i Bollebygd

Polisen och Bollebygds kommun har idag skrivit under ett nytt medborgarlöfte för ett fortsatt fokus på trafiksäkerhet.

Problembilden med att invånarna i Bollebygd upplever en otrygghet i trafiken bygger på de lägesbilder som polisen och Bollebygds kommun har arbetat fram gemensamt. Problem som påtalades är:

  • Hastighetsöverträdelser
  • Tung trafik (gällande hastighetsöverträdelser och buller)
  • Buskörning med mopeder och EPA-traktorer

Löften

För att minska trafikrelaterade problem lovar vi:

  • Återkommande trafikkontroller i kommunen, där hastighet, behörighet och nykterhet kontrolleras. Polisen kommer att komplettera trafikkontrollerna med att pröva ATK (mobil fartkamera) på olika platser i Bollebygds kommun. (Polis)
  • Genomföra informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning till ungdomar i årskurs nio samt erbjuda deras vårdnadshavare detsamma. (Polis)
  • Bjuda in och ansvara för en informationsträff samt förmedla kontakt mellan skola och polis. (Bollebygds kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Löftet gäller januari–maj 2017. Vi följer upp vårt arbete genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Det vi ska uppnå är att öka den upplevda tryggheten gällande trafikmiljön i Bollebygds kommun och minska antalet trafikbrott.

Kommunpolis och kommunalråd i Bollebygd


Det tidigare löftet

Under december 2015 till maj 2016 lovade vi att särskilt fokusera på extra insatser mot trafikrelaterade problem. Polisen lovade att genomföra återkommande trafikkontroller med fokus på hastighet, behörighet och nykterhet. Under perioden har polisen genomfört sex i förväg planerade trafikinsatser, på olika platser i kommunen. Utöver detta har polisen haft ett antal spontana fordons- och förarkontroller.

Polisen lovade också att genomföra informationsinsatser med fokus på trafiksäkerhet. Polisen och Bollebygds kommun lovade också att kartlägga vart problemen med trafiken upplevs som störst och därefter, på sikt, förändra den fysiska miljön. Detta gjordes bland annat genom medborgardialog på Bollebygds torg.