Kontakta oss

Kommunhuset i Bollebygd

Kommunhuset i Bollebygd

Bollebygds kommun

Postadress: 517 83 Bollebygd
Besöksadress: Ballebovägen 2
Telefon: 033-23 13 00
E-post: kommunen@bollebygd.se
Fax: 033-23 14 28

Våra öppettider

Måndag-fredag 8.00 - 16.30 (augusti-juni)
Måndag-fredag 8.00 - 15.00 (mitten av juni – mitten av augusti)
Växel och reception har lunchstängt mellan 12.00 - 13.00

Kommunens diarium, allmänna handlingar

Telefon: 033-430  55 28

Fakturaadress

Bollebygds kommun BOL0101
Box 110 517 23 Bollebygd
Organisationsnummer: 212000-2973

Journummer

VA-jour
Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger.
Telefon: 033-430 55 66

Fastighetsjour
Telefon: 033-430 55 55

Social jour
Telefon: 112

Kommunalråd

Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 033-430 55 03
E-post: peter.rosholm@bollebygd.se

Christer Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon: 033-430 55 02
E-post: christer.johansson@bollebygd.se

Kontakter inom våra verksamheter

Barn och utbildning 
Omsorg och stöd
Uppleva och göra
Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur 
Näringsliv och arbete
Kommun och politik

Medarbetare kan även nås via e-post: fornamn.efternamn@bollebygd.se.

Barn och utbildning

NamnTelefon

Grundskolor

 

Bollebygdskolan 7-9

 
Expedition033-430 56 32
Rektor033-430 56 50

Bollebygdskolan F-6

 
Expedition033-430 56 33
Rektor f-2033-430 56 70
Rektor 3-6033-430 56 31
Fritidshem Vatten F-2A033-430 56 41, 430 56 42
Fritidshem Luft F-2B033-430 56 43, 430 56 44
Fritidshem Eld F-2C033-430 56 45
Fritidshem Jord äldrefritids033-430 56 46

Töllsjöskolan

 
Expedition033-430 56 33
Rektor033-430 56 60
Fritidshem Granen033-430 56 66
Fritidshem Rönnen033-430 56 67

Örelundskolan

 
Expedition033-430 56 33
Rektor033-430 56 60
Fritidshem Snoken 
Fritidshem Sländan033-430 56 80
  

Förskolor

 

Ekdalens förskola, Bollebygd

 
Förskolechef033-430 57 02
Igelkotten033-430 57 03
Mullvaden033-430 57 04

Eriksgården, Bollebygd

 
Förskolechef033-430 56 97
Nyfikenheten033-430 56 95, 430 56 96
Möjligheten033-430 56 91, 430 56 92
Utmaningen033-430 56 93, 430 56 94

Krokdals förskola, Bollebygd

 
Förskolechef 033-430 57 01
Symfonin grön033-430 57 08
Symfonin röd033-430 57 07
Nystanet blå033-430 57 09
Nystanet grön033-430 57 10
Paletten orange033-430 57 06
Paletten gul033-430 57 05

Odensgårdens förskola, Bollebygd

 
Förskolechef033-430 57 01
Blåsippan033-430 57 11
Smörblomman033-430 57 12
Violen033-430 57 13
Vitsippan033-430 57 14

Slättängsgårdens förskola, Töllsjö

 
Förskolechef033-430 56 97
Tigern033-430 56 61
Lejonet033-430 56 62

Söråns förskola, Olsfors

 
Förskolechef033-430 57 02
Sagan033-430 56 71
Slottet033-430 56 72
Skattkammaren033-430 56 73
Guldgruvan033-430 56 74
Stigen033-430 56 75
Trollet033-430 56 76

Pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger

 
Förskolechef033-430 57 02
  
Bildnings- och omsorgschef033-430 56 10
Utvecklingsledare033-430 56 11
Skolskjutssamordnare033-430 56 13

Omsorg och stöd

NamnTelefon

Äldreomsorg

 

Bollegården, servicehus

 
Dagverksamhet033-430 57 46, 430 58 39
Korttidsboende033-430 57 50
Bollegårdens restaurang033-430 58 45
Skattegårsvägen 8, våning 1 033-430 58 43
skattegårdsvägen 8, våning 2033-430 58 40

Demensboende

 
Demensboende, våning 1, vänster033-430 57 69
Demensboende, våning 1, höger033-430 56 99
Demensboende, våning 2, vänster033-430 57 68
Demensboende, våning 2, höger033-430 58 42

Hemtjänst

 
Planerare033-430 57 39
Enhetschef särskilt boende, nattpersonal 033-430 57 19
Enhetschef hemtjänst, korttid, dagverksamhet033-430 57 23
Enhetschef demensboende, hemsjukvård033-430 57 36
Biståndshandläggare033-430 57 30
Biståndshandläggare033-430 58 61
Arbetsterapeut033-430 57 37
Arbetsterapeut033-430 57 38
Fysioterapeut033-430 57 22
Fysioterapeut033-430 57 35
Fysioterapeut033-430 58 48
  

Område funktionsnedsättning

 

LSS Daglig verksamhet

 
Stationsvägen033-430 57 96
Vinkelvägen033-430 58 03

Boende LSS

 
Gruppbostad Hembygdsvägen033-430 58 07
Serviceboende Vinkelvägen033-430 58 10
Verksamhetschef 033-430 57 92
Enhetschef personlig assistans033-430 57 93
Enhetschef boende med särskild service033-430 57 95
Enhetschef daglig verksamhet, ledsagare, kontaktpersoner033-430 57 94
LSS-handläggare033-430 57 76
  

Individ och familjeomsorg

 
Mottagningstelefon033-430 57 90
  

Måltid och lokalvård

 
Verksamhetschef033-430 56 26

Tillagningskök

 
Bollegården033-430 56 99
Örelundskolan033-430 56 87
Töllsjöskolan033-430 56 81
Krokdals förskola033-430 56 84
  
Bildnings- och omsorgschef033-430 56 10
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS033-430 57 18
Socialt ansvarig samordnare, SAS033-430 58 50
Personligt ombud033-430 57 74
Budget- och skuldrådgivning033-430 57 90
Konsumentvägledning031-724 61 80
Överförmyndare033-430 55 33

Uppleva och göra

NamnTelefon
Turistinformation033-23 13 00

Bibliotek

 
Huvudbiblioteket i Bollebygd033-430 58 18
Töllsjö bibliotek033-430 58 20
Olsfors bibliotek033-430 58 15
Bibliotekens öppettider 

Ungdomsgård

 
Krafthuset033-430 57 91
  
Kultur- och fritidschef033-430 55 31

Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur

NamnTelefon
Teknisk kundtjänst033-430 56 00
Felanmälan via webbformulär - gator och utemiljö 
Råssa återvinningscentral 033-28 50 40
Bygglovshandläggare033-430 55 87
Bygglovshandläggare033-430 55 88
Energi och klimatrådgivare033-430 55 98
Bredbandssamordnare031- 724 63 46
Miljöinspektör - miljöskydd, enskilda avlopp033-430 55 91
Miljöinspektör - livsmedel, hälsoskydd, receptfria läkemedel033-430 55 92
Miljöinspektör - miljöskydd, naturvård033-430 55 93
Miljöenheten - jourtelefon033-430 55 94
Planarkitekt033-430 55 81
Planarkitekt033-430 55 82
Exploateringsingenjör033-430 55 86
Projekteringsingenjör033-430 55 84
Samhällsbyggnadschef033-430 55 50
Bygg- och miljöchef033-430 55 90
Planchef033-430 55 80
Teknisk chef033-430 55 62

Näringsliv och arbete

NamnTelefon
Näringslivssekreterare033-430 55 33
Upphandling och inköp033-430 55 23
Arbetsmarknadsenheten033-430 57 72

Kommun och politik

NamnTelefon

Politiska styrelser och nämnder

 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
Bildnings- och omsorgsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Jävsnämnden 
Valnämnden  
Revisorer  

Kommunstyrelseförvaltning

 
Kommunchef033-430 55 01
HR- chef033-430 55 15
Administrativ chef/kommunjurist033-430 55 10
Ekonomichef033-430 55 11
Nämndsekreterare/utredare033-430 55 28
Nämndsekreterare033-430 56 13
Folkhälsosamordnare033-23 13 00
Säkerhetssamordnare033-430 55 29
Kommunikatör033-430 55 63