Lagar och riktlinjeroch riktlinjer

Lagar och riktlinjerInnehållet på bollebygd.se ska följa gällande lagar
och förordningar, som exempelvis tryckfrihetsförordningen
(offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen,
personuppgiftslagen (PuL), lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen.

Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på bollebygd.se är upphovsrättsligt skyddad. Om du anger källan får du citera och vidareförmedla texter.